top of page
NYC Skyline BW

ARHIVO™ aplikacije

Kompanija EIM d.o.o. u okviru svog poslovanja bavi se i projektovanjem, razvojem, implementacijom i integracijom softverskih rešenja baziranih na Windows platformi, sa mogućnošću prilagođavanja sistema prema zahtevima klijenta.

ARHIVO™ online softverski sistem kreiran je od strane naših stručnjaka u saradnji sa Arhivom Srbije i Arhivom grada Beograda, prema zakonu o kancelarijskom poslovanju.

Sistem obuhvata:

bottom of page