top of page

ARHIVO™ Portal

Web aplikacija za automatizovanu dostavu, kontrolu, odobravanje i primenu kvalifikovanih potpisa i vremenskih žigova na dokumentima za korisnike kompanije i za krajnje korisnike.

 

Klijentski portal omogućava pristup krajnjim korisnicima, gde krajnji korisnik može zatražiti uslugu, proveriti i kontrolisati sopstvene ugovore sa kompanijom ili gde korisnik može potpisati dokumente kvalifikovanim potpisom direktno na portalu pomoću veb pregledača ili mobilnog telefona.

 

Klijentski portal podržava centralizovano potpisivanje, lokalno potpisivanje, dodelu vremenskih žigova, više potpisa po dokumentu, komunikaciju putem e-pošte i razmenu dokumenata, kontrolu dokumenata i podršku za potpise u oblaku.

 

Za sve dokumente u okviru sistema Portal koristi Open Text DMS kao integralnu komponentu za arhviranje dokumentacije u skladu sa poslovnim pravilima i kao bezbedno skladište.

 

Osnova ARHIVO™ platforme je ARHIVO™ BPM modul koji omogućuje brzo pravljenje veoma kompleksnih procesa uz jednostavne integracije i proširenja procesa

 

U okviru ARHIVO™ BPM modula već su integrisani procesi kvalifikovanog potpisivanja i integracije i rada sa SEF-om i eUpravom.

 

Može se integrisati sa internim sistemima.

 

Sva rešenje se oslanjaju na Document Management System, Bussiness Process Management, qSign i ARHIVO Portal.

bottom of page