top of page
Graphic Design in the Office

Signotec potpisne table

EIM je partner i implementator Signotec GmbH, koji je vodeći proizvođač hardverskih i softverskih rešenja za potpisivanje elektronskih dokumenata. Od svog osnivanja 2000. godine, Signotec se razvio u globalnog tehnološkog lidera, kojem veruju brojne i dobro poznate reference iz širokog spektra sektora. Portfolio Signotec GmbH uključuje različite potpisne table kao i sveobuhvatna softverska rešenja za stacionarno i mobilno potpisivanje uključujući i daljinske potpise.

Sve elektronske potpisne table Signotec Delta Pad, kao i Signotec Sigma, Zeta, Omega, Gama i Kappa proizvedeni su u Nemačkoj i uveravaju svojim kvalitetom bez premca. Osim toga, imaju jedinstvene i patentirane sigurnosne mehanizme koji osiguravaju zaštitu biometrijskih podataka i integriteta dokumenata. Komponente hardvera i softvera su savršeno usklađene i garantuju jedinstvenu interakciju zaštićenu podacima.

 

Digitalno potpisivanje, autentifikacija ljudi ili kreiranje pravno obvezujućih dokumenata - sve to postaje još lakše i sigurnije uz Signotec rešenja za potpis. Potpis se javlja direktno u elektronskom dokumentu, tako da su sprečeni dugotrajni i skupi medijski prekidi između digitalnog i analognog. Elektronski dokumenti su zaštićeni digitalnim potpisom, usklađeni su sa eIDAS-om i njihova autentičnost se može proveriti bez napora.

bottom of page