top of page
Image by Scott Graham

ARHIVO eFakture

ARHIVO™ eFakture predstavlja kompletan sistem za kreiranje, prijem i razmenu elektronskih faktura sa državnim portalom Republike Srbije pod nazivom SEF – Sistem Elektronskih Faktura i sa pripadajućom aplikacijom SEF eFaktura.

ARHIVO™ eFaktura sistem može biti instaliran na Vašoj hardverskoj infrastrukturi ili može biti kod nas na ARHIVO™ Cloud serverima u Republici Srbiji.

            PAKETI:

  • ARHIVO™ Business do 2.000 primljenih i/ili poslatih faktura godišnje

  • ARHIVO™ Business Plus od 2.000 do 5.000 primljenih i/ili poslatih faktura godišnje

  • ARHIVO™ Corporate od 5.000 do 10.000  primljenih i/ili poslatih faktura godišnje

  • ARHIVO™ Enterprise NEO – Neograničen broj primljenih i/ili poslatih faktura godišnje

 

       Šta uključuju paketi:

 • Neograničen broj korisnika

 • Veza sa državnim sistemom E-Faktra

 • Automatizovan prijem faktura

 • Automatizovano slanje faktura

 • Integracija i veza sa računovodstvenim sistemima

 • Elektronsko arhiviranje faktura i pratećih dokumenata

 • Napredna pretraga i izveštavanje

 • Jedan korisnički nalog za pristup na više kompanija

 • Korisnička podrška

 

      Dodatne usluge:

 • Napredna OCR obrada – automatizovan unos podataka sa faktura

 • Automatizovani poslovni procesi za unos i obradu ino faktura

 • Automatizovani poslovni procesi za odobravanje ulaznih faktura

 • Automatizovani poslovni procesi za odobravanje izlaznih faktura

 • Automatizovani poslovni procesi za rešavanje odbijenih faktura

 • ARHIVO™ Cloud eDMS – Elektronsko arhiviranje svih tipova dokumentacije

 • Digitalizacija faktura i otpremnica

 • Mobilna aplikacija

 • Rešenje za kvalifikovano potpisivanje

 • Rešenja za elektronske otpremnice

 • Potpisne table - rešenja za elektronsko potpisivanje

bottom of page