top of page
Image by Scott Graham

ARHIVO DMS

On-prem ili Cloud aplikacija za centralizovano i sigurno organizovanje i čuvanje digitalne dokumentacije uz omogućenu brzu i laku pretragu dokumentacije prema definisanim meta-podacima, kontrolisan pristup, pristup na daljinu, jednostavno deljenje dokumentacije, centralizovana arhiva.

ARHIVO™ Dokument Menadžment je softversko rešenje koje pomaže korisnicima u kompanijama da smanje gubitak vremena i truda na organizovanje, pronalaženje i upravljanje poslovnom dokumentacijom.

Dokument menadžment sistem omogućava korisnicima da skeniraju dokumenta, da ih organizuju i upravljaju svim elektronskim dokumentima koja se nalaze na ARHIVO serveru ili na infrastrukturi klijenta.

Sa ARHIVO™ DMS Dokument Menadžment sistemom kompanija može unaprediti produktivnost i smanjiti troškove tako što će imati jednostavan pristup organizovanoj dokumentaciji, brzu pretragu dokumenata, definisana prava pristupa i kontrolu, kao i jednostavno arhiviranje i udaljeni pristup dokumentaciji bez rizika.

 

Pored navedenog, ARHIVO DMS svojim klijentima omogućava i laku integraciju sa drugim sistemima. 

bottom of page