top of page

Rešenja za digitalno poslovanje

Kompanija EIM d.o.o. pruža kompletna rešenja za upravljanje, obradu, arhiviranje papirne i elektronske dokumentacije. 

Postanite "Paperless" kompanija uz naše usluge obrade, kvalifikovanog elektronskog arhiviranja dokumentacije i dodeljivanja vremenskog žiga.

Obezbedite kvalifikovano elektronsko arhiviranje u skladu sa zahtevima koje predviđa "Uredba o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku"
(„Sl. glasnik RS“, br. 107/2021) koja stupa na snagu 01.01.2024. godine

Our Services

Usluge

Saznajte više o našim uslugama kvalifikovanog elektronskog čuvanja dokumenta, kvalifikovanog potpisivanja, dodeljivanja vremenskog žiga sa pratećim EIM softverskim rešenjima.

Usluga Cloud čuvanja elektronske dokumentacije

Cloud elektronsko arhiviranje dokumentacije - Potpišite kvalifikovanim sertifikatom elektronski dokument, a mi ćemo da proverimo verodostojnost svih potpisnika na dokumentu, dodelimo vremenski žig i sigurno ga čuvamo za Vas.

Cloud usluga obezbeđuje pripremu za kvalifikovano elektronsko arhiviranje u skladu sa novim RS regulativama.

ARHIVO™ DMS Platforma

ARHIVO™ DMS Platforma može biti on prem ili na EIM serverima u Srbiji i predstavlja najsavremeniji sistem za elektronsko arhiviranje, obradu, kvalifikovano potpisivanje, "workflow" odobravanje, ulaznih i izlaznih dokumenata (faktura, ugovora, otpremnica i svih drugih dokumenata) uz integraciju sa vašim ostalim sistemima: ERP, Core, SAP, Microsoft, Oracle i sl. 

Elektronsko potpisivanje

Implementirajte naše softversko rešenje i  potpisujte elektronska dokumenta (otpremnice, naloge,ugovore...) putem naših potpisnih tabli ili putem bilo kog smart mobilnog uređaja koji su integrisani sa našim elektronskim arhivskim sistemima.

Jednostavno potpisujte kvalifikovanim digitalnim sertifikatom više dokumenata odjednom.

Open Text ECM Implementacija

Vršimo implementaciju

Open Text ECM - Enterprise Content Management rešenja koje je prema analizama kompanije Gartner, vodeće svetsko rešenje za upravljanje dokumentima sa uključenim modulima za: DMS, Workflow, BPMS, OCR, AI, integraciju sa SAP, Microsoft, ORACLE, Core banking i drugim rešenjima.

Elektronska Pisarnica

ARHIVO ePisarnica je izrađena u skladu sa zakonskim regulativama za kancelarijsko poslovanje.

Standardne funkcionalnosti:

  • Prijem, evidencija i distribucija ulaznih pošiljki

  • eDelovodna knjiga - evidencija svih ulaznih i izlaznih pošiljki

  • Slanje pošiljki - priprema za slanje i slanje pošiljki eksternim primaocima

ARHIVO™  eFakture

ARHIVO™ eFaktura predstavlja kompletan sistem za kreiranje, prijem i razmenu elektronskih faktura sa državnim portalom Republike Srbije pod nazivom SEF – Sistem Elektronskih Faktura i sa pripadajućom aplikacijom SEF eFaktura.

Opciono

Invoice Management -

Sveobuhvatni sistem za prijem, obradu i slanje papirnih (ino) i elektronskih faktura sa integracijama.

Skeniranje i OCR rešenja

Kompanija EIM vrši:

1. Implementaciju OCR softverskih rešenja za digitalizaciju, OCR prepoznavanje i automatski unos potrebnih podataka sa faktura, otpremnica i drugih dokumenata u Vaš računovodstveni, DMS ili drugi informacioni sistem;  

2. U okviru svog ARHIVIRAJ.COM skening centra pruža usluge digitalizacije (skeniranja) papirnih dokumenata i OCR automatski unos podataka sa dokumenata u Vaš računovodstveni, DMS ili drugi informacioni sistem; 

Podrška i konsultacije

Naš tim iskusnih inženjera će Vam pomoći da smanjite troškove papirologije, unapredite poslovanje i  organizaciju Vaše kompanije poštujući domaće i međunarodne regulative.

Naša Rešenja

Postanite "Paperless"  kompanija i automatizujte procese uz naša rešenja za: e-Fakture, kvalifikovano

arhiviranje; automatizujte procese nabavke, ugovaranja, i druge procese uz primenu potpisnih tabli, vršimo  OCR obradu dokumenata, VDR,...

Izdrada softverskih rešenja prema zahtevu, integracije sa drugim sistemima i smart uređajima.

Contact
bottom of page