Rešenja za digitalno poslovanje

Kompanija EIM d.o.o. pruža kompletna rešenja za upravljanje, obradu, arhiviranje papirne i elektronske dokumentacije. 

Postanite "Paperless" kompanija uz naše usluge obrade, kvalifikovanog elektronskog arhiviranja dokumentacije i dodeljivanja vremenskog žiga.

 

Usluge

Saznajte više o našim uslugama kvalifikovanog elektronskog čuvanja dokumenta, kvalifikovanog potpisivanja, dodeljivanja vremenskog žiga sa pratećim EIM softverskim rešenjima.

Usluga pouzdanog čuvanja elektronske dokumentacije

Kvalifikovano elektronsko arhiviranje dokumentacije - Potpišite kvalifikovano elektronski dokument a mi ćemo da proverimo verodostojnost svih potpisnika na dokumentu, dodelimo vremenski žig i kvalifikovano ga čuvamo za Vas.

Elektronsko potpisivanje

Implementirajte naše softversko rešenje i  potpisujte elektronska dokumenta (otpremnice, naloge,ugovore...) putem naših potpisnih tabli ili putem bilo kog smart mobilnog uređaja koji su integrisani sa našim elektronskim arhivskim sistemima.

Jednostavno potpisujte kvalifikovanim digitalnim sertifikatom više dokumenata odjednom.

ARHIVO™  eFakture

ARHIVO™ eFaktura predstavlja kompletan sistem za kreiranje, prijem i razmenu elektronskih faktura sa državnim portalom Republike Srbije pod nazivom SEF – Sistem Elektronskih Faktura i sa pripadajućom aplikacijom SEF eFaktura.

Opciono

Invoice Management -

Sveobuhvatni sistem za prijem, obradu i slanje papirnih (ino) i elektronskih faktura

Open Text ECM Implementacija

Vršimo implementaciju

Open Text ECM - Enterprise Content Management rešenja koje je prema analizama kompanije Gartner, vodeće svetsko rešenje za upravljanje dokumentima sa uključenim modulima za: DMS, Workflow, BPMS, OCR, AI, integraciju sa SAP, Microsoft, ORACLE, Core banking i drugim rešenjima.

ARHIVO™ DMS Cloud Platform

ARHIVO™ DMS Cloud Platforma na EIM serverima u Srbiji je najsavremeniji sistem za onlajn elektronsko arhiviranje, obradu, "workflow" odobravanje, ulaznih i izlaznih dokumenata (faktura, ugovora, otpremnica i svih drugih dokumenata) uz integraciju sa vašim ostalim sistemima: ERP, Core, SAP, Microsoft, Oracle i sl. 

Elektronska Pisarnica

ARHIVO ePisarnica je izrađena u skladu sa zakonskim regulativama za kancelarijsko poslovanje.

Standardne funkcionalnosti:

  • Prijem, evidencija i distribucija ulaznih pošiljki

  • eDelovodna knjiga - evidencija svih ulaznih i izlaznih pošiljki

  • Slanje pošiljki - priprema za slanje i slanje pošiljki eksternim primaocima

Skeniranje i OCR rešenja

Kompanija EIM vrši:

  1. Implementaciju OCR softverskih rešenja za digitalizaciju, OCR prepoznavanje i automatski unos potrebnih podataka sa faktura, otpremnica i drugih dokumenata u Vaš računovodstveni, DMS ili drugi informacioni sistem;  
  2. u okviru svog ARHIVIRAJ.COM skening centra pruža usluge digitalizacije (skeniranja) papirnih dokumenata i OCR automatski unos podataka sa dokumenata u Vaš računovodstveni, DMS ili drugi informacioni sistem; 

Podrška i konsultacije

Naš tim iskusnih inženjera će Vam pomoći da smanjite troškove papirologije, unapredite poslovanje i  organizaciju Vaše kompanije poštujući domaće i međunarodne regulative.

Naša Rešenja

Postanite "Paperless"  kompanija i automatizujte procese uz naša rešenja za: e-Fakture, kvalifikovano

arhiviranje; automatizujte procese nabavke, ugovaranja, i druge procese uz primenu potpisnih tabli, vršimo  OCR obradu dokumenata, VDR,...

Izdrada softverskih rešenja prema zahtevu, integracije sa drugim sistemima i smart uređajima.