top of page

Rešenja za digitalno poslovanje

Kompanija EIM d.o.o. pruža kompletna rešenja za upravljanje, obradu, arhiviranje papirne i elektronske dokumentacije. 

Postanite "Paperless" kompanija uz naše usluge obrade, kvalifikovanog elektronskog arhiviranja dokumentacije i dodeljivanja vremenskog žiga.

Our Services

Usluge

Saznajte više o našim uslugama kvalifikovanog elektronskog čuvanja dokumenta, kvalifikovanog potpisivanja, dodeljivanja vremenskog žiga sa pratećim EIM softverskim rešenjima.

ARHIVO™ eArhiva

Aplikacija omogućava usklađeno poslovanje sa zakonski propisanim načinom čuvanja elektronske dokumentacije.

Ovaj modul predstavlja proširenje ARHIVO™ DMS, Open Text DMS ili nekog drugog DMS rešenja.

ARHIVO™ eArhiva uključuje: kvalifikovano potpisivanje, dodelu kvalifikovanog vremenskog žiga, proveru validnosti potpisa i automatizovano upravljanje životnim vekom dokumenata

ARHIVO™
BPM

 

Modul za kreiranje automatizovanih poslovnih procesa uz jednostavne integracije i proširenja procesa. Modul je integrisan putem standardnih API-ja, što omogućava jednostavan rad projektnog tima u budućnosti. Moguće je kreirati neograničen broj radnih procesa. U BPM modul je moguće integrisati proces kvalifikovanog potpisivanja.

ARHIVO Portal

 

Aplikacija koja omogućava pristup digitalnoj platformi krajnjim korisnicima, gde krajnji korisnik može zatražiti uslugu, proveriti i kontrolisati sopstvene ugovore sa kompanijom ili gde korisnik može potpisati dokumente kvalifikovanim potpisom direktno na portalu pomoću web pregledača ili mobilnog telefona.

ARHIVO  qSign

Sistem za automatizovano kvalifikovano potpisivanje kvalifikovanim elektronskim sertifikatom ili kvalifikovanim elektronskim pečatom, kao i automatizovanu dodelu kvalifikovanog vremenskog žiga. Omogućeno udaljeno potpisivanje dokumenata.

ARHIVO  eFakture

Kompletan sistem za prijem i razmenu elektronskih faktura sa SEF-om. Za ovaj modul je moguće napraviti poslovni proces za upravljanje elektronskim fakturama, odnosno rešenje za predefinisan proces pregledanja, odobravanja, slanja i primanja finansijske dokumentacije.

ARHIVO™     DMS

 

On-prem ili Cloud aplikacija za centralizovano i sigurno organizovanje i čuvanje digitalne dokumentacije uz omogućenu brzu i laku pretragu dokumentacije, kontrolisan pristup, jednostavno deljenje dokumentacije, uvid u aktivnosti nad dokumentom i pristup na daljinu.

Skeniranje i OCR obrada

Kompanija EIM vrši:

1. Implementaciju OCR softverskih rešenja za digitalizaciju, OCR prepoznavanje i automatski unos potrebnih podataka sa faktura, otpremnica i drugih dokumenata u Vaš računovodstveni, DMS ili drugi informacioni sistem;  

2. U okviru svog ARHIVIRAJ.COM skening centra pruža usluge digitalizacije (skeniranja) papirnih dokumenata i OCR automatski unos podataka sa dokumenata u Vaš računovodstveni, DMS ili drugi informacioni sistem; 

Open Text
ECM 

Vršimo implementaciju Open Text ECM - Enterprise Content Management-a, prema Gartneru vodećeg svetskog sistema za upravljanje dokumentacijom sa uključenim modulima za: DMS, Workflow, BPMS, OCR, AI, integraciju sa SAP, integraciju sa ARHIVO i drugim informacionim sistemima.

Naša Rešenja

Postanite "Paperless"  kompanija i automatizujte procese uz naša rešenja za: e-Fakture, kvalifikovano

arhiviranje; automatizujte procese nabavke, ugovaranja, i druge procese uz primenu potpisnih tabli, vršimo  OCR obradu dokumenata, VDR,...

Izdrada softverskih rešenja prema zahtevu, integracije sa drugim sistemima i smart uređajima.

Contact
bottom of page