top of page
Glass Buildings

ARHIVO™ qSign

EIM Digital Portal Platforma kroz sve komponente sistema omogućava jednostavno i automatizovano potpisivanje dokumenata elektronskim ili kvalifikovanim potpisima.

 

Digitalna platforma podržava: kvalifikovane elektronske potpise, elektronske potpise sa Signotec rešenjima za potpisivanje, biometrijske potpise sa Signotec biometrijskim uređajima, potpisivanje OTP lozinkama (OTP sistem može biti uključen na zahtev), podržava druge pametne mobilne uređaje, generiranje sigurnih QR kodova, kvalificirane vremenske oznake i Kvalifikovane potpise. Sve komponente su nezavisne i imaju sopstveni i prilagođeni REST API.

Velika prednost platforme digitalnog portala je što se za svaki slučaj upotrebe ili tip dokumenta može koristiti drugačiji scenario. Za neki scenario se može koristiti samo elektronski potpis, za drugi elektronski potpis i OTP, za treći kvalifikovani potpisi i vremenski žig se mogu koristiti. Svi scenariji su definisani kroz konfiguraciju toka rada za brzu implementaciju novih tipova dokumenata.

 

Digitalna platforma ima čvrstu integraciju sa Open Text rešenjima. Sistem je provereno kompletno rešenje za kvalifikovano elektronsko potpisivanje, upravljanje elektronskim dokumentima i njihovo dugotrajno čuvanje u skladu sa zahtevima Republike Srbije i EU.

bottom of page