top of page

Rešenja

Postanite "Paperless" kompanija bez papira i automatizujte procese uz naša rešenja za:

  •  kvalifikovano elektronsko arhiviranje dokumentacije na našem online ARHIVO™ Cloud DMS    rešenju koje se nalazi na EIM data serverima u Republici Srbiji;

  •  e-Fakture – ARHIVO™  eFakture kompletan sistem za prijem, slanje, odobravanje, čuvanje, izveštavanje, integraciju i rešavanje izuzetaka za elektronske fakture

  • Invoice Management – sveobuhvatni automatizovani sistem za upravljanje kako papirnim (npr. ino i drugim fakturama koje ne idu kroz SEF eFakture portal), tako i elektronskim fakturama uz primenu OCR tehnologija za automatsku obradu i unos podataka u vaš ERP računovodstveni sistem

  • automatizujte procese nabavke, ugovaranja, odobravanja različitih tipova dokumenata i odlučivanja uz primenu potpisnih tabli sa našim workflow i BPM modulima

  • vršimo  OCR obradu svih tipova dokumenata i automatski unos podataka u ERP računovodstveni program, DMS, Core ili drugi informacioni sistem

  • Primenom naših biometrijskih potpisnih tabli možete kompletno da eliminišete papirna dokumenta kao što su otpremnice, nalozi i sl.

  • ARHIVO™ qSign Portal - Ukoliko ste srednje ili veliko preduzeće koje ima puno ugovornih i sličnih dokumenata, naš Portal za kvalifikovano potpisivanje Vam može obezbediti jednostavnu i sigurnu razmenu dokumenata sa klijentima i kvalifikovano potpisivanje jednog ili više dokumenata od jednom.

  • VDR – Virtual Data Room – Portal za postavljanje, upravljanje i pregled dokumenata uz primenjene sigurnosnih polisa, od strane više različitih klijenata (npr. pogodno rešenje prilikom kupoprodaje preduzeća ili kreditnih plasmana)

  • Mobilne aplikacije - Pristup dokumentima, učestvovanje u poslovnim procesima, odobravanje i kvalifikovano potpisivanje putem mobilnih uređaja

  • Izrada softverskih rešenja prema zahtevu, integracije sa drugim sistemima i smart uređajima.

Sva rešenja mogu biti implementirana kod Vas, na Vašim serverima ili kod nas na EIM Cloud data serverima koji se nalaze u Republici Srbiji.

bottom of page