top of page
Wave

Skeniranje i OCR rešenja

Naša kompanija pruža usluge automatizovane OCR obrade podataka, naloga, čekova, specifikacija čekova, faktura, uz pretvaranje skeniranih slika u pretraživi PDF ili Word dokument. Na ovaj način u DMS sistemima moguće je pretraživanje celog teksta u skeniranim dokumentima (slično Google pretrazi). Kompanija EIM za OCR obradu podataka koristi OpenText Capture Center rešenje.

OpenText Capture Center sa svojim RecoStar sistemom je vodeće svetsko rešenje za automatsko OCR i ICR prepoznavanje i obradu podataka sa skeniranih dokumenata (automatska obrada naloga za prenos, faktura, čekova, različitih formulara). Neke od referenci za OpenText Capture Center su: UBS bank,  Deutche Post, UK National Savings bank itd.

OpenText Capture je tržišni lider u oblasti obuhvata dokumenata i ekstrakcije podataka sa dokumenata OCR, OMR i ICR tehnologijom (elektronska konverzija papirnih dokumenata, kao i automatska obrada podataka sa dokumenata).

bottom of page