White Structure

Usluga pouzdanog čuvanja elektronske dokumentacije

EIM kompanija kao pouzdan partner garantuje sigurnost informacija u elektronskim transakcijama, javno i privatno koje omogućavaju poslovanje uz zakonske garancije.

 

EIM kao elektronski trust servis provajder overava transakcije dokumenata i omogućava identifikaciju osoba koje ih koriste.

Celokupan sistem napravljen je na ARHIVO™ platformi koja u potpunosti podržava zakonske norme kako Republike Srbije tako i eIDAS regulativu EU.

 

Bilo koja od usluga poverenja može se uključiti u administrativno upravljanje bilo koje kompanije, poboljšavajući iskustvo klijenta, ali i optimizirajući te procese.

 

Kvalifikovano elektronsko arhiviranje dokumentacije omogućava kompanijama da digitalizuju procese koji se tradicionalno vode na druge načine, poboljšavajući poslovanje i štedeći resurse.

Elektronske usluge od poverenja daju sigurnost i pouzdanost transakcijama elektronskih dokumenata i daju dokumentu pravnu validnost. Oni mogu osigurati da dokument nije izmenjen nakon što je primenjen digitalni potpis. Oni takođe potvrđuju datum i vreme kada je izvršena radnja u vezi sa prenesenom informacijom, odnosno da je digitalni potpis koristila ispravna osoba. Omogućava kompanijama i pojedincima da garantuju ključne aspekte u vezi sa razmenom digitalnih informacija i daju pravnu sigurnost sa dokaznom vrednošću dokumentima u pravnom postupku. Ove usluge nisu važne samo za sigurnosna pitanja, već daju i operativne prednosti kompanijama. Elektronske usluge od poverenja pomažu kompanijama da postignu bolju efikasnost optimizacijom svojih procesa. Oni takođe podrazumevaju smanjenje troškova kroz automatizaciju zamornih i ponavljajućih zadataka. Online transakcije takođe imaju manji uticaj na životnu sredinu od tradicionalnih fizičkih dokumenata jer nema potrebe za štampanjem. Digitalna transformacija ekonomije već je bila evidentna pre mnogo godina, ali sada, s pandemijom Covid-19, ubrzala se i dospela u prvi plan. Danas više nego ikada, zbog velikog obima daljinskih transakcija, elektronske usluge od poverenja zahtevaju viši nivo sigurnosti za sve transakcije digitalnih dokumenata.

Kvalifikovano elektronsko čuvanje dokumentacije

Cene kao i pakete ovih usluga može pronaći na sledećem linku.