top of page
White Structure

Usluga Cloud čuvanja elektronske dokumentacije

Celokupan sistem napravljen je na ARHIVO™ platformi koja u potpunosti podržava zakonske norme kako Republike Srbije.

 

Bilo koja od usluga poverenja može se uključiti u administrativno upravljanje bilo koje kompanije, poboljšavajući iskustvo klijenta, ali i optimizirajući te procese.

 

Cloud elektronsko arhiviranje dokumentacije omogućava kompanijama da digitalizuju procese koji se tradicionalno vode na druge načine, poboljšavajući poslovanje i štedeći resurse.

bottom of page